Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Apelujemy o zdrowy rozsądek ws. wypalania traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba wyjazdów jednostek straży pożarnej do zdarzeń związanych z pożarami traw na nieużytkach, poboczach szlaków komunikacyjnych, jak również w obrębie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Statystki na ten rok nie przedstawiają się optymistycznie, gdyż Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie od początku roku zanotowała już 154 pożarów traw i nieużytków. W roku 2012 powyższych interwencji było 235, natomiast w  2013 roku 188. Duża liczba wyjazdów jednostek PSP do tego typu pożarów wciąż świadczy o braku wiedzy społeczeństwa powiatu gryfińskiego o negatywnych skutkach wypalania traw oraz istniejącym zagrożeniu i konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas pobytu na terenie obszarów leśnych, jak i prowadzenia prac polowych.

Niezaprzeczalnym jednak faktem jest, iż za powstanie pożarów traw i nieużytków rolnych odpowiedzialny jest człowiek. Wypalanie traw w naszym kraju jest niechlubną tradycją, z którą od wielu lat zmagają się strażacy. Ekolodzy, naukowcy, przyrodnicy i leśnicy – wszyscy zdecydowanie apelują, że wypalanie nie jest efektownym sposobem „odnawiania” gleby. Udowodniono, że wypalanie suchej roślinności wpływa negatywnie na wiele elementów przyrodniczych: ziemia zostaje wyjałowiona (ale nie użyźnia się), nie dochodzi do naturalnego rozkładu roślinności, przerwany jest proces formowania się próchnicy, do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Wypalanie traw skutkuje zabijaniem znacznej ilości organizmów żywych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przyrody.  Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb.

     Podczas pożaru powstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie.

W myśl obowiązujących przepisów  wypalanie wierzchniej warstwy gleby zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny lub aresztu. W związku z tym w stosunku do osób, które nie przestrzegają tych przepisów będą prowadzone stosowne działania egzekucyjne. Ponadto osoba wypalająca trawy może odpowiadać za popełnienie przestępstwa określonego w art. 163 § 1-4 kodeksu karnego za sprowadzenie pożaru lub też za sprowadzenie niebezpieczeństwa zaistnienia takiego zdarzenia o czym traktuje art. 164§ 1-2 kodeksu karnego. Za czyny te grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 8. Również ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o ochronie przyrody", zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Osoby łamiące ten przepis mogą zostać ukarane mandatem do 500 złotych lub odpowiadać przed sądem grodzkim, gdzie kara grzywny może wynieść do 5000 złotych. Rolnicy, złapani na wypalaniu traw mogą stracić unijne dopłaty bezpośrednie, ponieważ warunkiem ich otrzymania jest utrzymywanie tzw. dobrej kultury rolnej upraw. Przypominamy także właścicielom nieużytków o konieczności właściwego zabezpieczenia tych terenów przed rozprzestrzenianiem się pożarów na sąsiednie obiekty, w szczególności na obszary leśne.

APELUJEMY O ROZSĄDEK !

Więcej informacji na stronie Komendy Głównej PSP: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3037


BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia