Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

Apel ws. wypalania traw

Strażacy apelują o zdrowy rozsądek

Rokrocznie wraz z nastaniem wiosny następuje znaczny wzrost ilości wyjazdów jednostek straży pożarnych do zdarzeń. W zdecydowanej większości wyjazdy te związane są z pożarami traw na nieużytkach, poboczach szlaków komunikacyjnych jak również w obrębie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych i wiążą się z prowadzoną przez społeczeństwo na szeroką skalę akcją związaną z bezmyślnym wypalaniem traw.

Często podpalacze nie zdają sobie sprawy, że wystarczy niewielki podmuch wiatru by ogień z łąki przerzucił się do pobliskiego lasu trawiąc ieloletnią uprawę. Znane są również przypadki przerzutu ognia na  budynki mieszkalne i gospodarcze, kończące się  niekiedy utratą dorobku całego życia. Nie bez znaczenia są utrudnienia w ruchu komunikacyjnym na skutek silnego zadymienia i znacznego ograniczenia widoczności  na drogach. Ponadto sam proces wypalania według opinii wielu ekspertów, wcale nie wpływa  na poprawę żyzności gleby. Wręcz przeciwnie, specjaliści twierdzą, że wypalanie łąk czy pól przynosi znaczne szkody, gdyż popiół zmywany przez deszcz do ziemi zakwasza ją zamiast użyźniać. Niszczone są przy tym żyjące w glebie organizmy oraz miejsca gniazdowania ptaków jak i przebywania innych zwierząt.

     Nie mniejsze znaczenie ma groźba zapalenia podziemnej warstwy torfu, który może zalegać do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Należy pamiętać także o olbrzymich kosztach jakie ponosi całe społeczeństwo w związku z prowadzeniem działań gaśniczych przy pożarach nieużytków – w szczególności koszty paliwa i utrzymania sprzętu pożarniczego. Dlatego też Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie zwraca się z apelem do mieszkańców celem uświadomienia społeczeństwu o istniejącym zagrożeniu i o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas pobytu na terenie obszarów leśnych, jak i prowadzenia prac polowych. Wierzymy, że nasz apel zostanie właściwie zrozumiany przez wszystkich, którym leży na sercu zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa.

W myśl obowiązujących przepisów  wypalanie wierzchniej warstwy gleby zgodnie z art. 82 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny lub aresztu. W związku z tym w stosunku do osób, które nie przestrzegają tych przepisów będą prowadzone stosowne działania egzekucyjne. Ponadto osoba wypalająca trawy może odpowiadać za popełnienie przestępstwa określonego w art. 163 § 1-4 kodeksu karnego za sprowadzenie pożaru lub też za sprowadzenie niebezpieczeństwa zaistnienia takiego zdarzenia o czym traktuje art. 164§ 1-2 kodeksu karnego. Za czyny te grozi kara pozbawienia wolności nawet do lat 8. Również ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o ochronie przyrody", zabrania wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Osoby łamiące ten przepis mogą zostać ukarane mandatem do 500 złotych lub odpowiadać przed sądem grodzkim, gdzie kara grzywny może wynieść do 5000 złotych. Rolnicy, złapani na wypalaniu traw mogą stracić unijne dopłaty bezpośrednie, ponieważ warunkiem ich otrzymania jest utrzymywanie tzw. dobrej kultury rolnej upraw. Przypominamy także właścicielom nieużytków o konieczności właściwego zabezpieczenia tych terenów przed rozprzestrzenianiem się pożarów na sąsiednie obiekty,w szczególności na obszary leśne.

APELUJEMY O ROZSĄDEK !

Więcej informacji na stronie Komendy Głównej PSP: http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3037

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia