Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

ul. Łużycka 1
74-100 Gryfino

centrala: 91 4667180
sekretariat 91 4667200
e-mail: straz@kppspgryfino.pl

Godziny pracy: 7.30 – 15.30

Więcej...

OTWP 2013

W dniu 26 marca br.  zaplanowano Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". Eliminacje rozpoczną się o godz. 10.00 w  sali audiowizualnej Zespołu Szkół w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70. Do udziału w zmaganiach na szczeblu powiatu mają prawo najlepsi uczestnicy z eliminacji gminnych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W dniu 17 stycznia 2013 r. odbyło się w Komendzie Powiatowej PSP w Gryfinie spotkanie Komitetu Organizacyjnego eliminacji powiatowych OTWP 2013. Podczas spotkania ustalono zasady organizacji i tryb przeprowadzenia eliminacji powiatowych.

Najważniejsze ustalenia w sprawie przebiegu eliminacji dotyczą niżej przedstawionych kwestii:

W zmaganiach powiatowych uczestniczyć będą uczniowie w 3 kategoriach wiekowych wyłonionych w trakcie eliminacji gminnych. Gminy Gryfino i Chojna reprezentować może po 6 uczestników w każdej kategorii wiekowej. Pozostałe gminy powiatu zgłaszają po  5 uczestników. Większa liczba osób z gmin Gryfino i Chojna wynika z faktu, że liczba szkół w tych gminach a tym samym i uczniów jest najliczniejsza w powiecie.

Eliminacje powiatowe odbędą się w dwóch etapach. W pierwszym etapie każdy startujący otrzyma test składający się z 40 pytań, na rozwiązanie którego będzie 1 godzina. Do drugiego etapu przejdzie 5 osób z każdej grupy wiekowej mających największą liczbę punktów. Dopuszcza się możliwość udziału w II etapie większej liczby uczestników, jeżeli wynikało to będzie z punktacji uzyskanej z testu pisemnego. Po części pisemnej przyznane zostaną punkty uczestnikom w skali 1-5 pkt, z tym że 5 pkt otrzyma zwycięzca części pisemnej a pozostali startujący odpowiednio: za II miejsce – 4 pkt, za III miejsce – 3 pkt, za IV miejsce – 2 pkt, za V miejsce – 1 pkt. W finale każdy z uczestników odpowiadać będzie ustnie na 5 pytań z wcześniej wylosowanego przez siebie zestawu. Zwycięzcą rozgrywek finałowych zostanie ten zawodnik, który w danej kategorii wiekowej otrzymał największą łączną liczbę punktów za odpowiedzi ustne i test pisemny. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów o kolejności miejsc decyduje większa liczba punktów uzyskana przez zawodnika w części ustnej. Jeśli i to nie przyniesie rozstrzygnięcia przewiduje się dodatkowe pytania ustne, takie same dla każdego uczestnika.

Organizatorzy eliminacji gminnych przesyłają karty zgłoszeń uczestników listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Gryfinie, ul. Łużycka 1 74-100 Gryfino lub faksem na numer 91 466 71 82 w terminie do 15 marca 2013 r..

W skład 6-osobowej komisji oceniającej zmagania uczniów wejdą przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie, Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, oraz Gryfińskiego Domu Kultury.

          Dla najlepszych uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych przewiduje się puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Wszystkim uczestnikom ŻYCZYMY MIŁYCH WRAŻEŃ
i POWODZENIA
w zmaganiach z wiedzą pożarniczą!

 

Zobacz jak to wyglądało w ubiegłym roku, zapraszamy do galerii "Eliminacje Powiatowe OTWP'12"

 

Do pobrania:

Karta uczestnictwa wersja doc i pdf

Testy z poprzedniego roku:

Szkoła podstawowa wersja doc i pdf

Szkoła ponadgimnazjalna wersja doc i pdf

Gimnazjum wersja doc i pdf

BP Gryfino

© 2011 KPPSP Gryfino, Wykonanie MINDFLOW Multimedia